تازه های سایت
 
 
     
 
     
اخبار/مقالات
 


هیچ خبری یافت نشد.
 
     
 
     
سایتهای مفید
  
     
 
     
لغت نامه
 

 
     
 
 
     
 
 
     
 
 

داوطلبان آزمون سراسری برای مشاهده و بررسی اطلاعات فردی و دانش آموزی خود کلیک کنید
     
 
سایتهای مفید  
     
 
     
سخن مدیر
 
 

قبولی 77% دانش آموزان سال چهارم را در کنکور سراسری
و 100% در کنکور دانشگاه آزاد را به اولیا و دانش آموزان عزیز تبریک می گوییم

19  نفر مهندسی و مدیریت

1 نفرپزشکی استان البرز

  راه یابی 7 نفر از دانش آموزان به مسابقات کشوری فرهنگی هنری

 
      
                                      
    
 
     
 
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
 • جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391جشن فارغ التحصیلی تابستان سال 1391
     
نفرات برتر مسابقات فرهنگی-هنری
 
 • آرش ولی زاده رتبه دوم رنگ روغن
 • امیر حسین موسوی رتبه اول انشاء نماز
 • پوریا سام نیا رتبه اول گلیم
 • محمد امین جعفری رتبه اول صحیفه سجادیه
 • حامد قطبی رتبه دوم عکس
 • حسین قلاوند رتبه اول تکنوازی
 • ستار نعمتی رتبه اول منبت
 • علی اصغر حیدری رتبه دوم انشاء نماز
 • کیانوش رستمی رتبه دوم احکام
 • کیوان اسماعیلی رتبه دوم احکام
 • مجتبی پورداد رتبه اول مفاهیم
 • محمدرضا زبرجدی رتبه اول عکس
 • محمد عبدلی رتبه اول مداحی
 • محمد عماد محمدی رتبه دوم نهج البلاغه
 • محمدرضا مهدی پور رتبه اول مدادرنگی
 • مهدی ساجدی فر رتبه اول آبرنگ
 • مهران عزت الهی رتبه اول نقاشی و خط
 • دانیال نشاطی نیکو رتبه اول خط
 • هادی عبدلی رتبه سوم مفاهیم
آرش ولی زاده رتبه دوم رنگ روغنآرش ولی زاده رتبه دوم رنگ روغنامیر حسین موسوی رتبه اول انشاء نماز
امیر حسین موسوی رتبه اول انشاء نماز
پوریا سام نیا رتبه اول گلیمپوریا سام نیا رتبه اول گلیممحمد امین جعفری رتبه اول صحیفه سجادیه
محمد امین جعفری رتبه اول صحیفه سجادیه
حامد قطبی رتبه دوم عکسحامد قطبی رتبه دوم عکسحسین قلاوند رتبه اول تکنوازیحسین قلاوند رتبه اول تکنوازیستار نعمتی رتبه اول منبتستار نعمتی رتبه اول منبتعلی اصغر حیدری رتبه دوم انشاء نمازعلی اصغر حیدری رتبه دوم انشاء نمازکیانوش رستمی رتبه دوم احکامکیانوش رستمی رتبه دوم احکامکیوان اسماعیلی رتبه دوم احکامکیوان اسماعیلی رتبه دوم احکاممجتبی پورداد رتبه اول مفاهیممجتبی پورداد رتبه اول مفاهیممحمدرضا زبرجدی رتبه اول عکسمحمدرضا زبرجدی رتبه اول عکسمحمد عبدلی رتبه اول مداحیمحمد عبدلی رتبه اول مداحیمحمد عماد محمدی رتبه دوم نهج البلاغهمحمد عماد محمدی رتبه دوم نهج البلاغهمحمدرضا مهدی پور رتبه اول مدادرنگیمحمدرضا مهدی پور رتبه اول مدادرنگیمهدی ساجدی فر رتبه اول آبرنگمهدی ساجدی فر رتبه اول آبرنگمهران عزت الهی رتبه اول نقاشی و خطمهران عزت الهی رتبه اول نقاشی و خطدانیال نشاطی نیکو رتبه اول خطدانیال نشاطی نیکو رتبه اول خطهادی عبدلی رتبه سوم مفاهیمهادی عبدلی رتبه سوم مفاهیم
 
     
 
     
دانش آموزان برتر 92-93
 
 • فرزاد فرهمند معدل 19.86
 • امیر رضا حسینی معدل 19.64
 • پوریا سام نیا 19.80
 • حسین کاجی معدل 18082
 • علی کامجو معدل 17.98
 • امیر حسین حیدر 17.17
 • امیر حسین مانی معدل 17.65
 • مهران عزت الهی معدل 19.16
 • سینا ایمانی فر معدل 18.86
 • هادی ساجدی فر معدل 17.96
 • سید حامد قطبی 18.75
 • حمیدرضا لطفی معدل 19.65
 • وحید اسد پور 19.01
 • احسان نوروز پور 17.85
 • حسین قلاوند معدل 19.26
 • ایرج طباخی معدل 18.50
 • محمد عرفان رشیدی معدل 17.96
 • محمد ایمان رشیدی معدل 17.76
 • محمد جواد جباری معدل 17.56
 • حمید رضا خلیلی پور معدل 19.12
 • مهدی فرضی معدل 18.98
 • ماهان صفری معدل 18.49
 • محمد امین جعفری معدل 19.48
 • محمد مهدی ملکیان معدل 17.44
 • محمد خواجه وندی معدل 17.44
 • سید امیر حسین موسوی مرام معدل 17.40
 • دانیال تاج الدین معدل 17.37
 
     
 
دانش آموزان برتر سال 91-92  
 • سینا ایمانی فر 
پایه اول 
معدل 19.96
 • محمد عماد محمدی 
پایه اول 
معدل 19.49
 • مهران عزت الهی 
پایه اول 
معدل 19.24
 • رضا بهرامی 
پایه اول 
19.02
 • امین ویسمه
 • وحید اسدپور 
دوم تجربی 
معدل 17.21
 • آرش ولی زاده 
دوم تجربی 
معدل 17.41
 • ایرج طباخی 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.35
 • حسین قلاوند 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 18.48
 • محمد رضا مهدی پور
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.68
 • حمیدرضا خلیلی پور 
سوم تجربی 
معدل 19.29
 • مهدی فرضی 
سوم تجربی 
معدل 18.97
 • ماهان صفری 
سوم تجربی 
معدل 18.75
 • محمد امین جعفری 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.41
 • دانیال جودكی 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.76
 • محمد مهدی ملكیان 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.74
سینا ایمانی فر 
پایه اول 
معدل 19.96سینا ایمانی فر 
پایه اول 
معدل 19.96محمد عماد محمدی 
پایه اول 
معدل 19.49محمد عماد محمدی 
پایه اول 
معدل 19.49مهران عزت الهی 
پایه اول 
معدل 19.24مهران عزت الهی 
پایه اول 
معدل 19.24رضا بهرامی 
پایه اول 
19.02رضا بهرامی 
پایه اول 
19.02امین ویسمهامین ویسمهوحید اسدپور 
دوم تجربی 
معدل 17.21وحید اسدپور 
دوم تجربی 
معدل 17.21آرش ولی زاده 
دوم تجربی 
معدل 17.41آرش ولی زاده 
دوم تجربی 
معدل 17.41ایرج طباخی 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.35ایرج طباخی 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.35حسین قلاوند 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 18.48حسین قلاوند 
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 18.48محمد رضا مهدی پور
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.68محمد رضا مهدی پور
دوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.68حمیدرضا خلیلی پور 
سوم تجربی 
معدل 19.29حمیدرضا خلیلی پور 
سوم تجربی 
معدل 19.29مهدی فرضی 
سوم تجربی 
معدل 18.97مهدی فرضی 
سوم تجربی 
معدل 18.97ماهان صفری 
سوم تجربی 
معدل 18.75ماهان صفری 
سوم تجربی 
معدل 18.75محمد امین جعفری 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.41محمد امین جعفری 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 19.41دانیال جودكی 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.76دانیال جودكی 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.76محمد مهدی ملكیان 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.74محمد مهدی ملكیان 
سوم ریاضی فیزیك 
معدل 17.74
     
 
     
اخبار
 
سربلندی دانش آموزان در مسابقات قرآنی ، فرهنگی و هنری

کسب رتبه اول در مسابقات قرآنی و فرهنگی در بین دبیرستانهای منطقه و استان,و راه یابی 7 نفر از دانش آموزان به مرحله کشوری

برگزاری كلاس های تقویتی رایگان تابستانی
ثبت نام كارگاه های
علمی و آموزشی

1- ساخت راكت آبی

2- ساخت بالون و چتر نجات

3-  ساخت پل ماكارونی

4- ساخت گلایدر ( هوا سُر )

5- ساخت روبات هوشمند

6- كلاس های نجوم و ستاره شناسی

7- برگزاری اردو های رصد نجومی ( شبهای نجومی )

ثبت نام كارگاه های روانشناسی و مشاوره خانواده
برگزاری كلاس های تقویتی رایگان برای كلیه ی دانش آموزان

 
     
 
     
مشهد اردیبهشت 92
 
 
     
 
     
پرسش و پاسخ(Forum)
 
 
     
 
     
وضعیت آب و هوا
 


 -  ° 

جزئیات
 
     
 
     
اوقات شرعی
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب
 
     
 
     
تاریخ و ساعت
 
جمعه : ۱۰/۰۵/۹۳

 
     
 
     
نقشه
 
 
     
 
تبریک تولد  
تولد این عزیزان را تبریك عرض می نماییم :
ماهان صفری
روز تولد : 12 مرداد

کامیاب حقیقی
روز تولد : 11 مرداد

     
 
تعداد بازدید کنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع